Trang chủ Mục tiêu và chính sách chất lượng
  1. cs_chat_luongSản xuất các sản phẩm đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, chất lượng sản phẩm cao, giá thành hợp lý, giao hàng đúng hạn và phục vụ chuyên nghiệp.
  2. Lắng nghe và chia sẻ với khách hàng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao thái độ và chất lượng phục vụ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
  3. Xây dựng môi trường làm việc thân ái, chuyên nghiệp, năng động và không ngừng sáng tạo.
  4. Áp dụng các giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tiên tiến cùng với chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo phát triển bền vững.
  5. Đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và nhà nước.
  6. Sử dụng các giải pháp góp phần đảm bảo môi trường

Chưa có bình luận

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2016 by AnVinh