Trang chủ Tin tức Tin tức ngành in Phương pháp biểu diễn bề dày của màng nhựa và cách viết độ dày của màng nilon

Phương pháp biểu diễn bề dày của màng nhựa và cách viết độ dày của màng nilon

Fri, 29/07/2016

 

Màng nilon mỏng có độ dày dao động trong khoảng từ 0.02mm – 0.2mm, màng nilon thường tồn tại ở dạng màng 1 lớp (hay còn gọi là tấm nilon), dạng màng 2 lớp (hay còn gọi là màng ống). Từ dạng màng ống sau đó qua máy cắt túi sẽ trở thành túi nilon dạng có đáy hàn kín (hoặc để hở cho lỗ thông hơi). Cũng có một số trường hợp túi nilon được làm từ mảng 1 lớp (thông qua một máy gấp và cắt túi, túi hàn cạnh)

 mm  inch   gauge  mil   microns
0.0064 0.00025 25 4-Jan 6.4
0.0127 0.0005 50 2-Jan 12.7
0.0254 0.001 100 1 25.4
0.0508 0.002 200 2 50.8

Với 1mm = 0.039 in; 1mil = 0.001 in; 1gause = 0.00001 in

Định lượng: màng nhựa cũng có thể được chỉ định bằng định lượng như giấy: g/m2.Mật độ: trọng lượng trên một đơn vị thể tích g/cm3 hoặc g/cc.

Diện lượng (Yield): diện tích màng có được của một đơn vị trọng lượng khi độ dày của màng là 1 mil (in2/lb/0.001 in) hoặc m2/kg/0.0254mm. 

Từ nguyên liệu màng nilon sẽ được sản xuất thành bao bi nilon theo yêu cầu của từng đơn vị cá nhân

Chưa có bình luận

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2016 by AnVinh